Stanowisko Imię i nazwisko
Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski
wew. 29
nr pok.: 7
Zastępca Burmistrza Lucjan Tabasz
wew. 24
nr pok.: 7
Sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt
wew. 41
nr pok.: 7
Skarbnik Gminy Grażyna Reichert
wew. 26
nr pok.: 8
Stanowisko pracy ds. Budownictwa i gospodarki przestrzennej Leszek Pietruszyński
wew. 45
nr pok.: 5
Stanowisko pracy ds. Inwestycji Katarzyna Próchno
wew. 47
nr pok.: 3
Stanowisko pracy ds. Zasobów mienia komunalnego Anna Zaguła
Izabela Pawelec
wew. 40
nr pok.: 4
Stanowisko pracy ds. Gospodarki terenami i mieniem Marek Fusiarz
wew. 40
nr pok.: 4
Stanowisko pracy ds. Budowy, przebudowy i utrzymania dróg Maria Sagan
wew. 46
nr pok.: 3
Stanowisko pracy ds. Odpadami komunalnymi Anna Matejko-Małek
wew. 36
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska Kinga Gut
wew. 38
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Wojskowych i OSP Stanisław Koszałka
wew. 35
nr pok.: 10
Stanowisko pracy ds. Dowodów osobistych Maria Krzemień
wew. 43
nr pok.: 2
Kierownik USC
Stanowisko pracy ds. Obywatelskich
Przemysław Zygmunt
wew. 42
nr pok.: 2
Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady i jej Organów Sebastian Stój
wew. 30
nr pok.: 12
Stanowisko pracy ds. Kadr i organizacji Danuta Nowak
wew. 20, 21, 22
nr pok.: 7
Stanowiska pracy ds. Księgowości budżetowej Marta Jarosz, Ewa Okoń,
Aneta Wójcik, Ewelina Nowak
wew. 28
nr pok.: 9a
Stanowiska pracy ds. Zobowiązań podatkowych Aneta Dziechciarz, Teresa Bujak
wew. 27
nr pok.: 9b
Stanowisko pracy ds. Obsługi kasy Ewa Wraga
wew. 25
nr pok.: 1
Stanowisko pracy ds. Rozwoju gospodarczego i rolnictwa Monika Cagara
wew. 44
nr pok.: 10
Stanowisko pracy ds. Kancelaryjnych Agata Piotrowska
wew. 20, 21, 22
nr pok.: 7
Stanowisko pracy ds. Gospodarczych Marta Pęcak, Barbara Szarek,
Stanisław Sawicki, Antoni Uzarewicz,
Leszek Madej, Kamil Baran
Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych Dariusz Świta
wew. 31
nr pok.: 11
Radca Prawny Ryszard Kozub
wew. 39
nr pok.: 13a
Informatyk Adam Olko
wew. 34
nr pok.: 11

Stanowiska pracy ds. Stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych

MOPS, ul. Kilińskiego 19, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 15 87 62 795

Dawid Długosiewicz

Ostatnia aktualizacja: środa, 03 czerwca 2020 11:41

Rudnik, jak cała ziemia niżańska, położony jest w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie stykających się ze sobą trzech mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej. Od zachodu i południa rozpościerają się ocalałe połacie Puszczy Sandomierskiej, od północy - Lasy Janowskie, a od zachodu - Puszcza Solska.

Rozległe lasy, enklawy pierwotnej przyrody, liczne zbiorniki wodne, rzeki i strumienie, piękne krajobrazy, czyste środowisko, ciekawe zabytki i pomniki historii uatrakcyjniają turystycznie region.

Równie bogata jest fauna. W Puszczy Sandomierskiej i Puszczy Solskiej żyją sarny, jelenie, dziki, zające, głuszce, jarząbki. Na mokradłach znajdują się ostoje czarnych bocianów oraz drobniejszego ptactwa wodnego.

Główną rzeką regionu jest San, wyjątkowo malowniczy, pięknie wkomponowany w krajobraz. Ze wschodu na zachód płynie w piaszczystym płytkim korycie Tanew, wpadająca do Sanu w okolicach Ulanowa. Lewobrzeżny dopływ Sanu, Rudna, łączy się z nim w Rudniku. San jest wymarzonym miejscem do wędkowania.

Turystyce sprzyja także klimat. Lata upalne, słoneczne, z niewielką ilością opadów, zimy dość łagodne, umiarkowanie śnieżne. Średnie, roczne opady wahają się w granicach 600-700 mm.

RynekW gminie i mieście nie ma przemysłu uciążliwego dla środowiska. Wokół są rozległe tereny łowieckie, czyste powietrze, cisza, spokój, co tworzy idealne warunki do wypoczynku.

Jedyną instytucją obsługi lasów na terenie gminy jest Nadleśnictwo Państwowe Rudnik nad Sanem. Nadleśnictwo gospodaruje na powierzchni 16056 ha. Obszary Nadleśnictwa leżą w przeważającej części na terenach równinnych i częściowo na terenach pagórkowatych o cechach płaskowyżu. Maksymalne wzniesienie terenu waha się od 160 do 200 m n.p.m. Istnieje duża możliwość wykorzystania turystycznego i gospodarczego lasów. Nadleśnictwo będzie pracowało nad dalszym udostępnieniem lasów dla celów turystycznych. Planuje się dalszy rozwój turystyki w oparciu o polowania dewizowe.

W kwaterze łowieckiej nadleśnictwo dysponuje miejscami noclegowymi o wysokim standardzie.

Fotografie z okolicy można znaleźć w dziale FOTOGALERIA.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 sierpnia 2011 11:10

Mapa całej Gminy:

___________________________________________© autorzy OpenStreetMap

 

Rudnik nad Sanem:

Przędzel:

Chałupki i Kopki:

Poniżej do pobrania są mapy w większych formatach:

Mapa Gminy Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem
Przędzel
Chałupki i Kopki

Plan Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z podziałem na sołectwa i osiedla:

Ostatnia aktualizacja: piątek, 14 sierpnia 2015 06:58

Struktura użytkowania terenów w gminie Rudnik nad Sanem:

Wyszczególnienie

w ha

Lasy ogółem:

3634

w tym ochronne

1658

Użytki rolne ogółem:

3278

grunty orne

2062

łąki

984

pastwiska

196

sady

36

Tereny budowlane ogółem:

668

w tym przemysłowe

9

Tereny komunikacyjne (drogi, place, parkingi)

255

Inne

36

Razem

7871

Źródło: Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego 3/99 dla powiatu Nisko

Struktura użytkowania terenów w gminie i mieście Rudnik nad Sanem


Źródło: Biuletyn Statystyczny woj. podkarpackiego 3/99 dla powiatu Nisko

W strukturze użytkowania terenów gminy i miasta Rudnik nad Sanem najwięcej, bo aż 46% ogólnej powierzchni zajmują tereny leśne, niewiele mniej tereny rolnicze 42%, natomiast tereny budowlane tylko 8% powierzchni. Pozostałe 3% to tereny komunikacyjne, wody stojące i płynące, nieużytki i inne.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 sierpnia 2011 10:41


Mapa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemm1280


Raport o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 r.


Mapa gminy z podziałem na osiedla w dużym formacie znajduje się poniżej w załączniku.

Mapa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dużym formacie znajduje się poniżej w załączniku. Została ona wykonana przy pomocy map ze strony © autorzy OpenStreetMap


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 16 grudnia 2019 07:51
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 5