piątek, 31 lipca 2020 10:24

Szkody rolnicze

 

Szacowanie szkód rolniczych powstałych w gospodarstwach rolnych

 

 

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: deszcz nawalny lub powódź, które spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych i środkach trwałych służących produkcji rolnej, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość składania Wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Formularz wniosku o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul Rynek 40, pokój nr 7 w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Do wniosku należy załączyć:

Kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.

W przypadku zbioru uprawy przed szacowaniem komisji straty nie będą uwzględnione.

 

Wzór wniosku i pozostałe informacje dostępne są na stronie BIP
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/informacja-dla-komisji-powolanych-przez-wojewode-celem-szacowania-szkod-w-gospodarstwach-rolnych/