Południowa strefa aktywności społecznej - wieś Kopki - budowa zbiornika wodnego w Kopkach.

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(1 głos)

jez_m

Projekt "Południowa strefa aktywności społecznej - wieś Kopki" został sfinansowany w 80% przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Priorytet projektu: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich",

Nazwa działania: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego",

Na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Gmina otrzymała pomoc w wysokości 165 704 zł ze środków Uni Europejskiej.

11 kwietnia 2006 roku zawarto umowę na realizację projektu z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Mielca. Prace obejmowały:

1. Wykopanie zbiornika wodnego o powierzchni 2,86 ha oraz wyrównanie terenu wokół zbiornika,
2. Odbudowa istniejącego oczka wodnego,
3. Odbudowa istniejącego rowu doprowadzającego i odprowadzającego wodę do i ze zbiornika,
4. Budowa mnicha piętrząco-spustowego na rowie,
5. Budowa przepustu z zastawką na rowie.

1m2m3m4m5m6mjez_mslide

Zbiornik wodny położony jest na terenie gminy Rudnik nad Sanem, we wschodniej części zabudowań wsi Kopki. Dojazd do obiektu zapewnia asfaltowa droga gminna na wysokiej skarpie, z powiatowej drogi Rudnik - Krzeszów.
Zbiornik wykopano na terenie dwóch nieforemnych starorzeczy w kształcie podkowy o łącznej powierzchni 2,8 ha. Ziemię z wykopu zbiornika wykorzystano na budowę podwyższenia terenów wokół zbiornika.
Staw zasilany jest wyłącznie wodami gruntowymi, wodami z opadów i źródlisk od strony zabudowań wsi, uzupełnianymi wodami z trzech rowów dopływowych. Zbiornik jak i tereny wokół mają zabezpieczać wieś przed wodami powodziowymi rzeki San.
Zbiornik wodny wywiera korzystny wpływ na środowisko naturalne ponieważ:

- w okresie letnim, suszy, zbiornik będzie spełniał funkcję nawadniającą przyległe tereny,
- zbiornik jest siedliskiem wielu gatunków ryb, roślin i ptactwa wodnego,
- tereny zabagnione i zdewastowane zostały przywrócone do terenów produkcyjnych.


Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.