Projekty Unijne

Projekty Unijne

piątek, 27 października 2017 10:31

Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem

Napisane przez Administrator

Projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” realizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020