Kultura i oświata

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Podstawowym celem w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wysokiego poziomu kształcenia. Przejecie przez gminę spraw związanych z oświatą wiąże się ściśle ze zwiększeniem kosztów wydatkowanych na te cele. Budowa nowoczesnej bazy szkolnej wraz z salami gimnastycznymi, rozbudowa i modernizacje szkół to najważniejsze zadania stojące przed gminą. Dokształcanie kadry nauczycielskiej, stałe doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dydaktyczny i naukowy będzie przyczyniać się do wzrostu poziomu kształcenia.

Dobrze rozwinięta baza szkoleniowa może być dodatkowo wykorzystywana na potrzeby szkolenia dorosłych, w tym szczególnie licznie reprezentowanej grupy rolników. Działania na rzecz oświaty stanowić będą podstawowy stymulator przemian w rolnictwie. Bez wsparcia infrastruktury edukacyjnej oraz bez ułatwiania zdobywania i zmian kwalifikacji bezpośrednie działania w obszarze rolnictwa mogą okazać się mało skuteczne.

Zabytki kultury materialnej oraz lokalny folklor stanowią o atrakcyjności gminy i miasta. Cechy te w połączeniu z walorami turystyczno-krajobrazowymi sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach i organizacja imprez ogólnogminnych pozytywnie będzie wpływać na wzrost integracji mieszkańców i poczucia lokalnego patriotyzmu. Gmina powinna podejmować działania zmierzające do rozwoju domu kultury, zwiększania jego merytorycznych form działalności oraz wspierania i promowania różnych działań artystycznych.

Więcej z tej kategorii: « Turystyka i sport Rolnictwo »