wtorek, 01 października 2013 13:44

INFORMACJA

INFORMACJA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przesyła w załączeniu notatkę ze spotkania w dniu 10.09.2013 r. w siedzibie GDDKiA w Warszawie przy ul. Wroniej 53, którego przedmiotem była analiza postulatów władz samorządowych oraz lokalnych społeczności i możliwości ich uwzględnienia, odnośnie projektowanego przebiegu drogi, jakie wpłynęły do RDO5 l GDDKiA w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę drogi ekspresowej S-19 odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Mlp.

NOTATKA ZE SPOTKANIA (*.PDF)