wtorek, 25 czerwca 2019 09:33

Barszcz Sosnowskiego

Napisane przez  Administrator

 

Uwaga barszcz Sosnowskiego – groźny!

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem prosi Rolników o likwidację barszczu Sosnowskiego, który występuje na polach.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia barszczu Sosnowskiego jego zwalczanie należy do właścicieli i użytkowników gruntów.

Ulotka informacyjna rozpoznawaniu i sposobach zwalczania barszczu Sosnowskiego

Komunikat

o szkodliwości barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział w Nisku informuje, że na terenie powiatu niżańskiego występuje barszcz Sosnowskiego ( Heracleum Sosnowski Mandel ). Roślina ta rośnie głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych,  na nieużytkach czy odłogach.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, ponadto włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.

Barszcz Sosnowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin nie jest rośliną kwarantannową podlegającą obowiązkowi zwalczania.

W świetle obowiązującego prawa nie ma obecnie możliwości wprowadzenia w kraju obowiązku zwalczania organizmu niekwarantannowego, a tym samym wydawania decyzji administracyjnej nakazującej zwalczanie tej rośliny. Właściciele i użytkownicy gruntów w przypadku stwierdzenia wystąpienia roślin barszczu Sosnowskiego we własnym zakresie winni zadbać
o właściwą kulturę rolną nie dopuszczając do zachwaszczenia
, wykorzystując przy tym metody agrotechniczne i chemiczne.

Szczegółowe informacje na temat biologii, szkodliwości i sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego znajdują się w załączonej ulotce, która oprócz informacji dotyczących sposobów zwalczania zawiera również informację o zagrożeniu dla zdrowia ludzi, jakie wiąże się z kontaktem
z tą rośliną, oraz o konieczności użycia odzieży ochronnej przy zabiegach zwalczających.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 lipca 2020 09:38