poniedziałek, 07 października 2019 13:53

Strażacy z Kopek dostaną nowy samochód

Napisane przez  Administrator

Strażacy z Kopek dostaną nowy samochód
Minister Marcin Warchoł spełnił marzenie ochotników

 

 


Dzięki dużemu zaangażowaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła, druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach mogą mieć prawdziwy powód do radości. 4 października w Warszawie podpisano umowę na zakup lekkiego samochodu pożarniczego. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu strażacy z Kopek wzbogacą się o nowoczesny pojazd o wartości 150 tys. zł.
Zakup współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Gmina z własnych środków dołoży jedynie 5 tys. zł.

Zakupiony samochód będzie fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu 9 osób i stanowi niezbędne uzupełnienie sprzętu, jakim dysponuje jednostka podczas podejmowanych działań ratowniczych, w tym często działań podejmowanych na miejscu popełnienia przestępstwa.

Strażacy obecnie dysponują 27-letnim samochodem do przewozu ratowników i osób poszkodowanych, potrzebujących transportu do właściwych instytucji, gwarantujących udzielenie opieki i schronienia. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, jako jednostka odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na administrowanym obszarze, odpowiada za zapewnienie właściwego systemu niesienia pomocy, tak więc pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany w szczególności do następujących działań:

- transportu ratowników do pomocy ofiarom zdarzeń i wypadków spowodowanych przesz nietrzeźwych kierowców

- transportu osób (rodzin) dotkniętych przemocą domową do Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w Centrum CARITAS W Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej 35

- transportu seniorów do ośrodków pobytu dziennego

- transportu niezbędnego sprzętu i zmian ratowników OSP podczas długotrwałych akcji spowodowanych podpaleniami

-prowadzenie akcji poszukiwawczych osób zaginionych

Zakup samochodu pożarniczego w sposób bezpośredni wpłynie m.in. na podniesienie jakości i skuteczności działania jednostki OSP w Kopkach, poprawi wizerunek Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, jako obszaru o wysokim poziomie usług publicznych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym i pokrzywdzonym w wyniku popełnionych przestępstw.

Umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości podpisali burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Skarbnik Gminy Grażyna Reichert.

20191004_114317DSC_0063

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 16 stycznia 2020 13:20