czwartek, 17 listopada 2016 10:03

Instalacja systemów energii odnawialnej

Napisane przez  Administrator

Nowe informacje
o projekcie instalowanie systemu energii odnawialnych na budynkach prywatnych.

 

 

 

Po pracochłonnej analizie Deklaracji udziału w Projekcie OZE Firma konsultacyjna działająca na rzecz naszej Gminy dostarczyła listy rankingowe „podstawową” i „rezerwową” uczestników
w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem”.

Obecnie pracownicy Urzędu kontrolują prawidłowość umieszczenia kandydatów na kolejnych miejscach list.

W związku ze zmianą interpretacji załącznika nr 3a do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014 – 2020 w zakresie łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki OZE do 2 MW (obecnie suma wszystkich montowanych w Gminie instalacji OZE może być większa od 2 MW
a nie jak wcześniej mogła wynosić do 2 MW i faktycznie ograniczała liczbę osób, które mogły wziąć udział w programie) burmistrz rozważa scalenie list w jedną listę rankingową obejmującą wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie.

Wymagane jest jeszcze sprawdzenie czy nie wystąpi wtedy przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania dla Projektu ustalonej w Szczegółowym opisie osi priorytetowych wynoszącej 10 000 000 zł.

Prosimy o cierpliwość, ponieważ samorządy uczestniczą w Projekcie „parasolowym” OZE pierwszy raz, w Programie weźmie udział bardzo wiele osób, wytyczne ciągle ulegają uszczegółowieniom i wymagana jest szczególna ostrożność.

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 21 września 2017 07:15