Administrator

Administrator

wtorek, 23 sierpnia 2011 12:59

Warunki socjalno bytowe

Mocne strony Słabe strony
 • dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych
 • szkoły średnie na terenie gminy
 • rezerwy terenowe pod budownictwo
 • dbałość o czystość i estetykę
 • słabe wyposażenie szkół
 • niewystarczająca ilość sal gimnastycznych, boisk
 • brak dostępu do specjalistycznych przychodni zdrowotnych
Szanse Zagrożenia
 • reforma ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia
 • program szkoleń dla ludności
 • pogarszające się warunki bytowe ludności
 • powiększające się różnice w dochodach ludności
 • niekonsekwentna polityka państwa wobec terenów wiejskich
wtorek, 23 sierpnia 2011 12:58

Potencjał ludzki

Mocne strony Słabe strony
 • duży procent ludzi młodych
 • znaczne zasoby siły roboczej
 • silne poczucie tożsamości
 • aktywne postawy mieszkańców
 • silne związki mieszkańców z rodzinami na zachodzie
 • efektywność inicjatyw społecznych
 • wysoki odsetek zatrudnienia w rolnictwie
 • niekorzystna struktura wykształcenia
 • duże bezrobocie (również ukryte w rolnictwie)
 • słabe możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
 • spadek przyrostu urodzeń
 • ujemna migracja ludności
Szanse Zagrożenia
 • wzrost możliwości zatrudnienia w Rudniku nad Sanem
 • stworzenie systemu zachęt i pomocy przy powstawaniu zakładów usługowych
 • wyludnianie się wsi
 • migracja ludzi młodych i wykształconych
 • wzrastające bezrobocie
wtorek, 23 sierpnia 2011 12:54

Położenie

Mocne strony Słabe strony
 • duża powierzchnia lasów
 • korzystne położenie przy drodze krajowej
 • korzystne walory turystyczno-krajobrazowe
 • mały stopień skażenia środowiska
 • brak kanalizacji
 • nierozwiązany problem zagospodarowania odpadów
Szanse Zagrożenia
 • możliwość promowania gminy jako miejsca czystego ekologicznie
 • wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi
 • współpraca w zakresie budowy wysypiska gminnego
 • nieuregulowana gospodarka odpadami
 • brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów naturalnych
 • dalsza degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych
 • wylewy Sanu
wtorek, 23 sierpnia 2011 11:18

XX. Jarmark Gelnicki

1 W dniach 12-14 sierpnia 2011 r. w słowackiej zaprzyjaźnionej miejscowości Gelnica odbył się "XX. Jarmark Gelnicki", w którym uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski. Jarmark jest corocznym świętem miasta Gelnica, organizowanym przez lokalne władze.
<< pierwsza < poprzednia 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 następna > ostatnia >>
Strona 241 z 260