poniedziałek, 21 września 2020 10:25

Konkurs ofert pt. "1918 i 1920 Pamiętamy"

Napisane przez  Administrator


 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pt. "1918 i 1920 Pamiętamy", mający na celu podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji
pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.


Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami 1918 i 1920
roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci
oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów
patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych. Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r.
i spełnienie wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Zadania mogą być realizowane od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.


Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 października 2020 08:11