czwartek, 10 września 2020 13:29

Informacja


Informacja gdzie zgłosić przypadki potrącenia zwierząt


 

 

Przypadki potrąconych, rannych lub martwych zwierząt należy zgłaszać:

 • do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem tel. 15 876 10 02
  w godzinach pracy Urzędu oraz tel. 603 630 002 po godzinach pracy Urzędu,
 • do Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, tel. 15 877 53 75,
 • do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, tel. 15 877 53 10, 47 826 33 10,
  w ostateczności nr alarmowy 112 lub 997.

Przypadki wałęsających się zwierząt należy zgłaszać:

 • do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, gdy właściciel wałęsającego
  się psa jest znany, tel. 15 877 53 10, 47 826 33 10,
 • do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w przypadkach potwierdzonej bezdomności zwierzęcia tel. 15 876 10 02 w godzinach pracy Urzędu oraz tel. 603 630 002 po godzinach pracy Urzędu.



W górę