środa, 26 sierpnia 2020 08:41

Uwaga możesz zatkać kanalizację!


Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik nad Sanem!


Prosimy, aby nie wyrzucać chusteczek nawilżanych ani innych odpadów lub śmieci do toalet. Powodują one zapychanie się sieci kanalizacyjnej, uszkadzają pompy w przepompowniach i powodują inne poważne uszkodzenia oraz przerywają pracę sieci kanalizacyjnej.
Przerwy w pracy urządzeń kanalizacyjnych powodowane awariami
i przestojami na naprawy są bardzo uciążliwe dla użytkowników
i niebezpieczne dla podłączonych budynków.

Na opakowaniach niektórych produktów znajdują się oznaczenia, że nie powinny być wyrzucane do toalety.

 

Na zdjęciu chusteczki nawilżające wyplątane
z wirnika pompy z przepompowni ścieków, którą zablokowały.

DSC_0006