czwartek, 23 lipca 2020 11:12

Sprzedaż gruntów gminnych

 

Działki gminne przeznaczone do sprzedaży

Wszystkie działki można znaleźć
w studium i planach miejscowych pod adresem


W Rudniku nad Sanem:

Działka przy ulicy Doliny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  • 3715/1 o powierzchni 0,0421 ha,
  • 3717/1 o powierzchni 0,0523 ha,

  • 3715/2 o powierzchni 0,0445 ha,
  • 3717/2 o powierzchni 0,0529 ha.
Działka przy ulicy Żwirki i Wigury
  • 2932/9 o powierzchni 0,0390 ha.

123

Ogłoszenie o przetargu.

 

Działka przy ulicy Stalowej przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową o numerach:

  • 5786/5 o powierzchni 0,4639 ha,
  • 5786/6 o powierzchni 0,4854 ha.

Działka niezabudowana:

  • 4080/2 o powierzchni 0,1339 ha.
12345

Ogłoszenie o przetargu.