czwartek, 18 czerwca 2020 12:00

Jednogłośne absolutorium

Napisane przez  Administrator


Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Waldemara Grochowskiego.

 

 


Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem (17.06.2020 r.) radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Podstawą do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania był „Raport o stanie gminy” przedstawiony Radzie Miejskiej. Następnie Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz sprawozdanie finansowe i zatwierdziła oba dokumenty udzielając burmistrzowi absolutorium.
Dochody budżetowe gminy za ubiegły rok zostały zrealizowane na kwotę 43 341 983, 18 zł, co stanowi 100 % założeń planowych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41 259 274, 37 zł, co stanowi 95,2 % planu. Wskaźnik zadłużenia na koniec ubiegłego roku wyniósł 20 %.

- Dziękuję za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Miniony rok to kolejny okres wytężonej i rzetelnej pracy samorządu na rzecz mieszkańców naszej gminy. Przed nami kolejne wyzwania związane z realizacją zaplanowanych działań. Wierzę, że dobra współpraca na wielu szczeblach przyniesie wymierne korzyści. Dziękuję moim współpracownikom i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków. Rok 2019 był dobrym rokiem. Zrealizowano sporo inwestycji. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękuję za przygotowanie dokumentów. Liczby, cyfry, pozyskane środki to jedno, drugie to ogrom pracy, by zadania wykonać i wdrożyć do eksploatacji - powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Do najważniejszych inwestycji, które zostały wykonane w 2019 r. zalicza się m. in.:
- Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem na Stróży oraz przy ul. Stróżańskiej wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody.
- Przebudowa dróg w Rudniku nad Sanem: ul. Kordeckiego, ul. 3 Maja, ul. Koszykarska, ul. Doliny, ul. Przemysłowa, ul. Wspólna.
- Przebudowa dróg w Przędzelu.
- Przebudowa dróg w Kopkach.
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego Ford Transit Custom dla OSP Kopki.
- Zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
104496948_1161859774161951_5401802098331492675_o104629014_1161859864161942_5376449615357175610_o

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 04 sierpnia 2020 08:37