czwartek, 07 maja 2020 11:17

PSZOK

Napisane przez  Administrator

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u muszą mieć:

  • zakryte przy pomocy odzieży lub maseczki usta i nos,
  • na rękach rękawiczki ochronne.

2. Na terenie PSZOK-u będzie obsługiwany jednocześnie jeden klient.

Pozostali klienci zobowiązani są do czekania w kolejce poza terenem PSZOK-u.

3. Odpady do PSZOK-u może dostarczać 1 osoba, chyba że do rozładunku odpadów potrzebna jest obecność 2 osób.

4. Odpady należy posegregować w taki sposób, by czas ich rozładunku ograniczyć do minimum.

5. Obsługa PSZOK-u wskazywać będzie kontener gdzie klient powinien umieścić odpady.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne obsługa nie będzie udzielać pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach.

6. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK-u po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Ostatnia aktualizacja: środa, 15 lipca 2020 07:40