piątek, 17 kwietnia 2020 13:48

Remont mostu na rzece Rudna!

 

Remont mostu na rzece Rudna!


 

 

W ubiegłym roku wnioskowaliśmy do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie „Remontu mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem”.

Dzisiaj (17.04.2020 r.) otrzymaliśmy zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach tego Funduszu na rok 2020.
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 585 587 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości projektu, pozostałe 40% będzie pokryte ze środków własnych.

Dzięki otrzymaniu tej decyzji możemy bezzwłocznie rozpocząć czynności przetargowe.


DSC_0008DSC_0010most_01 — kopia