czwartek, 12 marca 2020 11:49

Uwaga

Napisane przez  Administrator


Prośba
o ograniczenie liczby
osób zaangażowanych
w załatwianie spraw

 

 

W związku z panującym w Polsce, w tym również na terenie gminy Rudnik nad Sanem zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz jednostkach organizacyjnych Gminy (Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw.

Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i życia wirusa oraz szerzenia infekcji i ewentualnych zachorowań, zalecamy załatwianie spraw w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych pojedynczych osób, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższej prośby. Nasze wspólne, odpowiedzialne zachowania pomogą chronić nas wszystkich przed wirusem.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 maja 2020 10:06