czwartek, 05 marca 2020 14:50

Ogłoszenie

Napisane przez  Administrator

 

Ogłoszenie
o obowiązku dozoru nad zwierzętami

 

 

 

Przypomina się właścicielom oraz opiekunom psów o obowiązku stałego
i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwierzęta powinny być w kojcu lub za zamkniętym ogrodzeniem.

Przypadki wałęsających się psów prosimy zgłaszać:

- do Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, gdy właściciel wałęsającego
się psa jest znany, tel. 15 877 53 75,

- do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w przypadkach potwierdzonej bezdomności zwierzęcia tel. 15 876 10 02 w godzinach pracy Urzędu oraz tel. 603 630 002 po godzinach pracy Urzędu.

 

Psy biegające luzem po ulicach będą wyłapywane i umieszczane
w schronisku na koszt właściciela.

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 kwietnia 2020 10:05