wtorek, 31 grudnia 2019 11:09

Harmonogram


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020.
Trasa R-1 –Przędzel, Przędzel–Kolonia, Chałupki, Kopki, Rudnik nad Sanem – ul. Mickiewicza od MOSiR do Kopek.

Trasa R-2 – Rudnik nad Sanem, Stróża.

Trasa R-3 – Zabudowa wielolokalowa – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Chopina 32 i 34, Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Rzeszowska 200 i 202, ul. Sienkiewicza 1 i 3, ul. Stalowa 3.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

tel. (15) 8761 002

 

Uwaga zmiany:

1) od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdego Mieszkańca,

2) Ustawa wprowadza obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich Mieszkańców. W przypadku niewypełnienia ww. obowiązku przez właściciela, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł od każdego Mieszkańca za miesiąc,

3) zwalnia się w części z opłaty każdego Mieszkańca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli gospodarstwo posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady (trawę, liście, obierki z owoców i warzyw). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego domownika (stawka wyniesie 22 zł – 2 zł = 20 zł).

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z tytułu kompostowania - należy złożyć nową deklarację do 10 lutego 2020 r., aby uzyskać zwolnienie od 1 stycznia 2020 r.
Późniejsze złożenie deklaracji spowoduje późniejsze udzielenie zwolnienia.

4) nowy termin składania deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość.

Terminy płatności za odpady komunalne:

  • do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec (I kwartał),
  • do 15 lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec (II kwartał),
  • do 15 października za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał),
  • do 15 grudnia za miesiące październik, listopad, grudzień (IV kwartał).

Płatności można dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1 (parter)

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 14.00, wtorek w godz. 8.00 - 14.30

lub

  • przelewem na konto Gminy i Miasta Rudniku nad Sanem

nowy nr rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do opłaty za odpady:

20 9430 0006 4003 3237 2000 0035

lub

  • w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli, filia Rudnik nad Sanem,
    ul. Rynek 54 – Bank nie pobiera prowizji.