poniedziałek, 07 października 2019 10:11

Rondo w Kopkach

Napisane przez  Administrator

Kolejny krok w sprawie budowy ronda w Kopkach
Skuteczne działania Posła na Sejm RP – Jerzego Paula

 

 

3 października do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wpłynęło pismo Wiceprezesa Zarządu Firmy „Molter” z prośbą o wydanie opinii dla budowy ronda na drodze krajowej nr 77 w Kopkach. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu, koncepcja programowa stanie się materiałem wyjściowym do sporządzenia projektu inwestycyjnego.

Prace dotyczące rozbudowy drogi krajowej  nr 77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w Kopkach obejmą m.in.: budowę chodników, wydzielonych przejść dla pieszych, wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej do nacisku 11,5 tony na oś, a także przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz roboty branżowe.

Budowa ronda w Kopkach to niewątpliwie  efekt intensywnych starań posła Jerzego Paula, który zabiegał oto, aby niebezpieczny punkt, w którym krzyżuje się droga krajowa numer 77 i drogi wojewódzkie zniknął z mapy drogowej powiatu niżańskiego, a zmiana organizacji ruchu  poprawiła poczucie bezpieczeństwa, komfort mieszkańców jak i kierowców.

Przypomnijmy, umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową tego skrzyżowania została podpisana już w marcu tego roku. Inwestycja będzie kosztować 3 727 565,77 zł.

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 kwietnia 2020 10:17