czwartek, 05 września 2019 13:54

Ogłoszenie

Napisane przez  Administrator

Nowy numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że z dniem 6 września 2019 r. zmianie ulegnie numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla wpłat z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nadsański Bank Spółdzielczy

nr rachunku: 20 9430 0006 4003 3237 2000 0035


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 03 września 2020 09:34
W górę