piątek, 26 lipca 2019 13:30

Informacja

Napisane przez  Administrator

 

Informacja
o wyłapywaniu wałęsających się psów

 

 

 

25 lipca 2019 r. w wyniku interwencji mieszkańców przeprowadzono wyłapywanie bezdomnych psów. Złapano 2 psy. Tego samego dnia po ich odbiór zgłosili się właściciele.

Kilka psów wałęsających się po ulicach zdążyło uciec i schronić się na posesjach, wbiegając przez otwarte furtki lub nieszczelne ogrodzenia. Do właścicieli tych posesji zostały skierowane pisma, informujące o grożących sankcjach karnych za nieprawidłowy nadzór nad zwierzętami.

Apeluję ponownie do właścicieli psów o należyte zabezpieczenie przed wydostawaniem się zwierząt poza teren posesji, gdyż stanowi to duże zagrożenie dla mieszkańców, a szczególnie dzieci. Dalsze niestosowanie się do apelu, skutkować będzie kierowaniem wniosków do Sądu.


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 15 października 2019 11:41