wtorek, 27 listopada 2018 09:50

Harmonogram spotkań informacyjnych

Napisane przez  Administrator

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez LGD.

 

 

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
w ramach planowanego naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:

  1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – 50 000,00 zł
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – 2 850 000,00 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na miejsca aktywności lokalnej (MAL) – 550 000,00 zł

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji wnioskodawcy, którzy uczestniczą
w spotkaniach informacyjnych otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków
o dofinansowanie w ramach w/w naborów. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram spotkań informacyjnych
w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach poddziałania:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

04.12.2018 r.

10:00

2

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

04.12.2018 r.

13:00

3

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie- sala narad

05.12.2018 r.

13:00

4

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – sala posiedzeń

06.12.2018 r.

10:00

5

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

06.12.2018 r.

13:00

6

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

07.12.2018 r.

11:00

7

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – sala narad

07.12.2018 r.

13:00

Ostatnia aktualizacja: środa, 16 stycznia 2019 14:05