poniedziałek, 01 października 2018 14:37

Remont pomnika

Napisane przez  Administrator

Pozyskanie dotacji na remont pomnika.


 

Pozyskanie dotacji na remont pomnika mogiły Powstańców Styczniowych z 1863 r. w Rudniku nad Sanem

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem wzięła udział w programie Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uzyskała w nim dofinansowanie zadania pod nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku mogile Powstańców Styczniowych z 1863 r.” Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie na realizację zadania została zawarta 1 października 2018 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 46 500,00 zł, z czego Gmina otrzymała dotację w kwocie 20 000,00 zł. Termin wykonania zadania został określony od dnia 7 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Stan pomnika wykazuje daleko posunięty stopień uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Głównym celem zadania jest przywrócenie pomnikowi pierwotnego wyglądu. Składa się na to oczyszczenie szkodliwej patyny atmosferycznej z wapienia, konserwacja wapienia i betonu, wykonanie kamiennych okładzin na powierzchni wykonanej z betonu w partiach cokołu i słupków ogrodzenia oraz konserwacja elementów metalowych. Ostatnia konserwacja tego pomnika była wykonana w 2003 r.
W chwili obecnej wymaga on odrestaurowania, aby dalej tworzył estetyczną pamiątkę historyczną dla następnych pokoleń. Gmina od kilku lat starała się
o pozyskanie środków finansowych na jego remont, lecz nie było to możliwe ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponowało nasze województwo.

Pomnik umieszczony jest przy wejściu do głównej bramy cmentarza parafialnego w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza w jego  najstarszej części, która została wpisana do rejestru zabytków 18.10.1989 r. pod
nr A - 374. Pomnik ma formę betonowego graniastosłupa, pokrytego tynkiem cementowo - wapiennym. Na szczycie cokołu spoczywa blok kamienny z wapienia pińczowskiego, obrobionego w formie stosu kamieni, na szczycie którego znajduje się kamienny orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Przednia ściana stosu ozdobiona płytą, która jest wejściem do grobowca. Przed nią spoczywa postać śpiącego lwa. U góry pomnika znajduje się napis: "1863". Pomnik, do którego prowadzą trzy stopnie z wszystkich stron, otoczony jest grubym metalowym łańcuchem, zawieszonym na czterech słupkach. Na pomniku znajduje się tablica z marmuru z napisem: "Poległym za Ojczyznę", a przed postumentem betonowy właz z czterema metalowymi rękojeściami. Pomnik jest poświęcony Powstańcom z 1863 r. W krypcie pod pomnikiem znajdują się  zwłoki uczestnika Powstania 1863 r.  Pomnik został odsłonięty
w 1927 r. i jest materialnym upamiętnieniem walk i męczeństwa mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, którzy wzięli czynny udział w Powstaniu Styczniowym.

Stan pomnika sprzed wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich.


DSC_9655 1DSC_9655DSC_96581DSC_9659DSC_9663IMG_20180910_102523

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 04 czerwca 2019 12:04