poniedziałek, 08 października 2018 13:53

Termin płatności

Napisane przez  Administrator

Przypominamy, że upływa termin płatności za odpady komunalne.

 

 


PRZYPOMINAMY, ŻE 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. UPŁYWA
TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
ZA MIESIĄCE LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2018 R.


Płatność tę należy uiścić bez wezwania:

- w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

lub

- przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 wpisując w tytule: opłata za odpady komunalne”
(Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli,  filia Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 54 - nie pobiera prowizji).

Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.:

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny od:

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) od:

1 osoby – 1 x 6,50 zł = 6,50 zł / miesiąc

2 osób – 2 x 6,50 zł = 13,00 zł / miesiąc

3 osób – 3 x 6,50 zł = 19,50 zł / miesiąc

4 osób – 4 x 6,50 zł = 26,00 zł / miesiąc

5 osób - 4 x 6,50 zł + 1 x 1,00 zł = 27,00 zł / miesiąc

6 osób – 4 x 6,50 zł + 2 x 1,00 zł = 28,00 zł / miesiąc

7 osób – 4 x 6,50 zł + 3 x 1,00 zł = 29, 00 zł / miesiąc

8 osób – 4 x 6,50 zł + 4 x 1,00 zł = 30,00 zł / miesiąc

kolejne liczby osób wg wzoru - 4 x 6,50 zł + kolejna liczba x 1,00 zł = …

1 osoby – 1 x 13,00 zł = 13,00 zł / miesiąc

2 osób – 2 x 13,00 zł = 26,00 zł / miesiąc

3 osób – 3 x 13,00 zł = 39,00 zł / miesiąc

4 osób – 4 x 13,00 zł = 52,00 zł / miesiąc

5 osób – 5 x 13,00 zł = 65,00 zł / miesiąc
6 osób –
6 x 13,00 zł = 78,00 zł / miesiąc
7 osób –
7 x 13,00 zł = 91,00 zł / miesiąc
8 osób –
8 x 13,00 zł = 104,00 zł / miesiąc
kolejne liczby osób wg wzoru – liczba osób x 13,00 zł = …

Ostatnia aktualizacja: środa, 17 października 2018 11:22