piątek, 18 maja 2018 18:30

Nabór do Przedszkola Miejskiego!

Napisane przez  Administrator


Serdecznie zapraszamy
dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat do
nowo wybudowanego Przedszkola Miejskiego
w Rudniku nad Sanem!

 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
do Przedszkola Miejskiego ul. Mickiewicza 8,
37-420 Rudnik nad Sanem!!!


W ramach projektu „Rajski zakątek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
zostanie utworzonych 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.


Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej  Przedszkola Miejskiego
wykonywanej w ramach projektu „Rajski zakątek”:

www.przedszkolerudnik.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - .pdf

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - .doc


Prosimy aby kartę zgłoszenia dziecka wydrukować w kolorze i złożyć
w Biurze Projektu (MGZEAS w Rudniku nad Sanem ul. Kończycka 3),

lub

kartę zgłoszenia dziecka można otrzymać i uzupełnić w Biurze Projektu
(MGZEAS w Rudniku nad Sanem ul. Kończycka 3).


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA