wtorek, 27 marca 2018 07:19

Niższa stawka za odpady komunalne

Napisane przez  Administrator

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje
nowa
niższa stawka za odpady komunalne.

 

 


Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa niższa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

- 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca dla pierwszych 4 osób (było 7,50 zł),

- 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca od piątej i każdej kolejnej osoby (pozostaje bez zmian).

Zmiana stawki opłaty nie wymaga konieczności składania korekty deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korekta jest wymagana
w przypadku zmiany ilości mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maja 2018 08:48