poniedziałek, 29 stycznia 2018 14:28

Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem.

Napisane przez  Administrator


Przetarg na budowę targowiska ogłoszony!

 

 

 

19.01.2018 r. burmistrz ogłosił przetarg na zadanie pod nazwą „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem”, realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Otwarcie ofert odbędzie się 06.02.2018 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 07.09.2018 r.

Gmina Rudnik nad Sanem otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 999 832, 00 zł.

 

przetargnatargowiskobaner

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 07 czerwca 2018 13:28