czwartek, 21 grudnia 2017 10:41

Harmonogram

Napisane przez  Administrator

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018.

 

 

 

Trasa R-1 –Przędzel, Przędzel–Kolonia, Chałupki, Kopki, Rudnik nad Sanem – ul. Mickiewicza od MOSiR do Kopek.

Trasa R-2 – Rudnik nad Sanem, Stróża.

Trasa R-3 – Zabudowa wielolokalowa – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Chopina 32 i 34, Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Rzeszowska 200 i 202, ul. Sienkiewicza 1 i 3, ul. Stalowa 3.


Uwaga! Odpady metali należy wrzucać do żółtego worka razem z odpadami z tworzyw sztucznych. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w dzień odbioru przed posesję do drogi do godz. 7.30.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40

37-420 Rudnik nad Sanem

tel. 15 8761 002

Informacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2018 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

-        6,50 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób (było 7,50 zł),

-        1,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby;

  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

-        13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Terminy płatności za odpady komunalne:

- do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec (I kwartał);

- do 15 lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec (II kwartał);

- do 15 października za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał);

- do 15 grudnia za miesiące październik, listopad, grudzień (IV kwartał).

Zadeklarowaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania:

- w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1 (parter) poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-14.00, wtorek w godz. 8.00-14.30

lub

- przelewem na konto Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

23 9430 1032 4003 3237 2000 0001

(Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, filia Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 54 – nie pobiera prowizji).

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 31 grudnia 2018 12:50