poniedziałek, 06 marca 2017 15:00

Instalacja systemów energii odnawialnej

Napisane przez  Administrator

Kolejne informacje
o projekcie instalowanie systemu energii odnawialnych na budynkach prywatnych.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, że dnia 02.03.2017 r. osobiście złożył
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE. Wartość ogólna projektu wyniosła 7 640 359,08 zł. Kwota wnioskowana o dofinansowanie wyniosła 5 885 634,25 zł (84%), wkład własny mieszkańców wyniósł 1 754 724,83 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym, którego efektem będzie wzrost jakości powietrza i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków. Projekt "parasolowy" dotyczy budowy instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w następującym zakresie:

  • 283 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o łącznej mocy 1,05 MW),
  • 248 szt. instalacji fotowoltaicznych (o łącznej mocy 0,61 MW),
  • 13 szt. powietrznych pomp ciepła (o łącznej mocy 0,03 MW),
  • 44 szt. kotłów na biomasę (o łącznej mocy 0,88 MW).

Projekt będzie realizowany przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, która w kompleksowy sposób zapewni przygotowanie, realizację i koordynację Projektu.


Lista osób biorących udział w programie.


Lista rezerwowa.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 listopada 2017 09:19