poniedziałek, 27 lutego 2017 14:58

Dotacja do oczyszczalni ścieków

Napisane przez  Administrator


Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

 

23.02.2017 r. Burmistrz został powiadomiony o dotacji 7 351 000 zł dla naszej Gminy. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014-2020 dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego
z działania 4.3 gospodarka wodno-ściekowa.

Nasz projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej
w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków
i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” złożony przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem znalazł się na liście do dofinansowania.

Wartość złożonego projektu wynosi 11 648 987,67 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 7 351 133,92 zł.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków prowadzącą do zwiększenia przepustowości z 1000 m3/dobę do 2000 m3/dobę oczyszczalnych osadów. Dodatkowo będzie wybudowane 990 mb kanalizacji przy ul. Stalowej do Mostostalu i Podstrefy Ekonomicznej.

Plan oczyszczalni (PDF)

DSC_0017oczyszczalnia plan — kopia

Ostatnia aktualizacja: środa, 12 kwietnia 2017 07:17