poniedziałek, 12 grudnia 2016 09:13

Informacja dotycząca OZE

Napisane przez  Administrator

 

Kolejna informacja dotycząca OZE.

 

 

W nawiązaniu do informacji z dnia 20.09.2017 r. o wyborze do dofinansowania 5 kolejnych projektów z listy rezerwowej, złożonych
w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020. Burmistrz informuje że wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem znajduje się obecnie na 27 miejscu zaktualizowanej listy rezerwowej.


Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem został powiadomiony,
że wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozwój instalacji OZE
w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - nr RPPK.03.01.00-18-0013/17 został umieszczony na liście rezerwowej.

 

Osoby weryfikujące nie będą od Mieszkańców pobierać żadnych opłat!

Za wizje lokalne w budynkach i weryfikację złożonych wniosków na zakup i montaż instalacji OZE zapłaci Gmina.

Potrzeba weryfikacji zachodzi tylko w wytypowanych budynkach – około 250 lokalizacji.

Weryfikacje rozpoczną się po Świętach Bożego Narodzenia i potrwają około 2 tygodni.

Weryfikujący umówi się wcześniej telefonicznie na spotkanie.

Weryfikujący będzie posiadał upoważnienie od burmistrza i będzie dysponował kserokopią Wniosku złożonego przez Uczestnika Projektu.

 

Uprzejmie informuję, że w Regulaminie Konkursu dla Naboru Wniosków od Mieszkańców
w ramach Projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem” Gmina wprowadziła zmiany polegające na:

  1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, których budynki są w trakcie budowy pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację, że budowa budynku zostanie zakończona, budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkany do końca 2017 r.”
  2. Ze względów technicznych odstąpiono od możliwości zakupu i montażu pomp ciepła do centralnego ogrzewania. Zachowano możliwość zakupu i montażu pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej.
  3. Dopuszczono do udziału w Projekcie wszystkich, którzy złożyli Wnioski do 1.12.2016 r. Możliwość taka zaistniała w związku ze zmianą interpretacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, że ograniczenie do 2 MW dotyczy pojedynczej instalacji, a nie sumy wszystkich instalacji objętych wnioskiem aplikacyjnym przygotowywanym przez Gminę do RPO WP. (I. Informacje Ogólne pkt 8).
  4. W Urzędzie Gminy trwają przygotowania do weryfikacji informacji zawartych we wnioskach Uczestników w budynkach mieszkalnych. Zweryfikowane zostaną, te lokalizacje, które wymagają potwierdzenia możliwości technicznych montażu instalacji.

Aneks nr 1 do Regulaminu Konkursu dla naboru Wniosków od Mieszkańców.

 

Instalacja systemów energii odnawialnej - informacje.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 listopada 2017 09:18