wtorek, 23 lutego 2016 10:44

Nowe przedszkole w Rudniku nad Sanem

Gmina Rudnik nad Sanem planuje
w I etapie budowę nowoczesnego Przedszkola Miejskiego.

 

 

Przedszkole czterooddziałowe z dziennym patio, placem zabaw i parkingiem. Edukacją przedszkolną zostanie objętych docelowo 100 dzieci.

W II etapie w Rudniku nad Sanem przy Przedszkolu Miejskim wybudowany zostanie Żłobek dla 43 maluchów.

Projekt Zagospodarowania Terenu

Wizualizacja Przedszkola Miejskiego i Żłobka

w1w2w3w4w5w6w8w9