niedziela, 04 stycznia 2015 13:59

HARMONOGRAM

Napisane przez  Administrator

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem od 01.01.2017 do 31.12.2017Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner,

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37 – 400 Nisko

 

HARMONOGRAM

wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

 

Rejon 1 – Rudnik nad Sanem z wyłączeniem ul. Mickiewicza od MOSiR do Kopek oraz Stróży


MIESIĄC

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

METAL

ODPADY BIODEGRADOWALNE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT AGD, OPONY

Styczeń

13, 27

3

13, 27

-

Luty

10, 24

7

10, 24

-

Marzec

10, 31

7

10, 24

-

Kwiecień

14, 28

4

7, 21

-

Maj

12, 26

9

5, 19

-

Czerwiec

9, 23

6

2, 16, 30

8

Lipiec

7, 21

4

14, 28

-

Sierpień

4, 18

1

11, 25

-

Wrzesień

1, 15, 29

5

8, 22

-

Październik

13, 27

3

6, 20

-

Listopad

10, 24

7

3, 17

-

Grudzień

8, 22

5

1, 22

-

Harmonogram do pobrania (PDF).Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner,

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37 – 400 Nisko

HARMONOGRAM

wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

Rejon 2 – Kopki, Chałupki, Rudnik nad Sanem – ul. Mickiewicza od MOSiR do Kopek

MIESIĄC

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

METAL

ODPADY BIODEGRADOWALNE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT AGD, OPONY

Styczeń

11, 25

5

11, 25

-

Luty

8, 22

2

8, 22

-

Marzec

8, 29

2

8, 29

-

Kwiecień

12, 26

6

12, 26

-

Maj

10, 24

4

10, 24

-

Czerwiec

7, 21

1

7, 21

14

Lipiec

5, 19

6

5, 19

-

Sierpień

2, 16, 30

3

2, 16, 30

-

Wrzesień

13, 27

7

13, 27

-

Październik

11, 25

5

11, 25

-

Listopad

8, 29

2

8, 29

-

Grudzień

13, 27

7

13, 27

-

Harmonogram do pobrania (PDF).
Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner,

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37 – 400 Nisko

HARMONOGRAM

wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

Rejon 3 – Przędzel, Przędzel – Kolonia, Stróża do mostu

MIESIĄC

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

METAL

ODPADY BIODEGRADOWALNE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT AGD, OPONY

Styczeń

9, 23

24

9, 23

-

Luty

6, 20

28

6, 20

-

Marzec

6, 27

28

6, 27

-

Kwiecień

10, 24

25

10, 24

-

Maj

8, 22

30

8, 22

-

Czerwiec

5, 19

27

5, 19

13

Lipiec

3, 17, 31

25

3, 17, 31

-

Sierpień

14, 28

29

14, 28

-

Wrzesień

11, 25

28

11, 25

-

Październik

9, 23

31

9, 23

-

Listopad

6, 27

28

6, 27

-

Grudzień

11, 28

29

11, 28

-

Harmonogram do pobrania (PDF).
Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner,

Wolina ul. Sienkiewicza 74, 37 – 400 Nisko

HARMONOGRAM

wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017

Rejon 4 – Zabudowa wielolokalowa (Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Chopina 32 i 34, Wspólnota Mieszkaniowa „Las” ul. Rzeszowska 200 i 202, ul. Sienkiewicza 1 i 3, ul. Stalowa 3)


MIESIĄC

ZMIESZANE

ODPADY

KOMUNALNE

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

METAL

ODPADY BIODEGRADO -WALNE

ODPADY WIELKO-GABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT AGD, OPONY

Styczeń

5, 13, 20, 27

13, 27

5, 13, 20, 27

-

Luty

3, 10, 17, 24

10, 24

3, 10, 17, 24

-

Marzec

3, 10, 17, 24, 31

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

-

Kwiecień

3, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

7, 21

7, 14, 21, 28

-

Maj

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

5, 19

5, 12, 19, 26

-

Czerwiec

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

8

Lipiec

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28

14, 28

7, 14, 21, 28

-

Sierpień

1, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 25, 29

11, 25

4, 11, 18, 25

-

Wrzesień

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

-

Październik

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

6, 20

6, 13, 20, 27

-

Listopad

3, 10, 17, 24

3, 17

3, 10, 17, 24

-

Grudzień

1, 8, 15, 22, 29

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

-

Harmonogram do pobrania (PDF).

 Popiół paleniskowy będzie odbierany w dni odbioru odpadów biodegradowalnych. Popiół należy wystawiać w workach odpornych na rozerwanie. Worki na popiół należy zakupić we własnym zakresie.

 

Informacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

- 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca do pierwszych 4 osób,

- 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca od piątej i każdej kolejnej osoby;

  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

- 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Terminy płatności za odpady komunalne:

- do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec (I kwartał);

- do 15 lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec (II kwartał);

- do 15 października za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień (III kwartał);

- do 15 grudnia za miesiące październik, listopad, grudzień (IV kwartał).

Zadeklarowaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez

wezwania:

- w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój nr 1 (parter) poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-14.00, wtorek w godz. 8.00-14.30

lub

- przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

23 9430 1032 4003 3237 2000 0001

(Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, filia Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 54 – nie pobiera prowizji).

STYCZEŃ 15,29    28    14    ____
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:00